Arctic Spas håndbøker

KLASSISKE SERIER

48. Lyd, vedlikehold, vedlikeholdspåminnelser og standby

Lyd, vedlikehold, vedlikeholdspåminnelser og standby

Kontrollpanel som viser lydmeny med valgte kildeinnstillinger

lyd

Audio-delen i innstillingsmenyen til in.stream gir deg muligheten til å koble fra eller koble fra Bluetooth-aktivert enhet når du bruker in.stream. In.stream 2-innstillingsmenyen gir deg en kildevelger, en Bluetooth frakoblingsmulighet, en på/av-bryter og en lydkontroll på fader, balanse og subwoofer.

Kontrollpanel som viser vedlikeholdsmeny med påminnelser og standby-alternativer

Vedlikehold

Fra innstillingssiden får du tilgang til vedlikeholdsmenyen, som gir deg følgende alternativer:

  • Vedlikeholdspåminnelser
  • Standby

Bruk opp- og ned-knappene for å velge, og lys-knappen for å bekrefte.

Kontrollpanel som viser Påminnelser-menyen med valgt skyllefilteralternativ

Vedlikeholdspåminnelser

In.k500-tastaturet vil minne deg om nødvendig vedlikehold på spaet, som å skylle eller rense filteret. Hver oppgave har sin egen varighet, basert på normal bruk. Vedlikeholdspåminnelsesmenyen lar deg bekrefte tiden som er igjen før vedlikehold er nødvendig, samt å tilbakestille tiden en gang oppgaven er fullført. Bruk opp- og ned-knappen for å gå gjennom listen. For å tilbakestille en oppgave, velg den ved å trykke på lysknappen, og deretter bekrefte når du blir bedt om det. Når du har bekreftet, vil oppgaven bli tilbakestilt.

Kontrollpanel som viser Vedlikeholdsmeny med valgt Standby-alternativ

Standby

Standby-modus lar deg utføre service på spaet. Pumpene stopper i 30 minutter og starter automatisk på nytt etter dette tidspunktet. Når Standby-modus er aktivert, vises en skjerm som viser at pumpene er stoppet. Den vanlige spasiden kommer tilbake kl slutten av vedlikehold.

 Trykk på knapp 1 for å gå ut av standby-modus og starte spaet på nytt.