Arctic Spas håndbøker

KLASSISKE SERIER

47. OnzenTM-innstillinger Med k500

Onzen-innstillinger med k500 overside

Kontrollpanel åpnet på Onzen Settings-visningen for å trykke på innstillingsknappen

Trykk på Innstillinger-knappen for å gå inn i innstillingsmenyen.

Kontrollpanelet åpnet på Onzen-innstillingene viser for å trykke på minusknappen

Bruk opp/ned-pilene for å navigere til Onzen™-fanen.

Kontrollpanel åpnet på Onzen-innstillingene viser for å trykke på lystasten

Trykk på lystasten for å gå inn i Onzen™-menyen. Bruk lystasten (for å gå fremover), Pumpe 1-tasten (for å gå tilbake), og opp/ned-tastene for å endre ønsket innstilling.

Kontrollpanelet åpnet på Onzen-innstillingene viser for å stille inn ønsket starttid

Still inn ønsket starttid, varighet og frekvens for Onzen™-sykluser.

Kontrollpanelet åpnet på Onzen-innstillingene viser å trykke på Pumpe 1-tasten

Trykk på Pumpe 1-tasten for å gå ut av Onzen™-menyen.