Arctic Spas håndbøker

KLASSISKE SERIER

46. ​​Vannpleiemoduser

Vannpleiemoduser

Borteikon fra et kontrollpanel

Borte

I denne modusen vil spaet alltid være i økonomi;
settpunktet vil reduseres med 20°F*. 

Standardikon fra et kontrollpanel

standard

Spaet vil aldri være i økonomimodus og vil filtrere i henhold til pakkens lavnivåkonfigurasjon.

Energisparingsikon fra et kontrollpanel

Energispare

Spaet vil være i økonomimodus i rushtiden på dagen og gjenoppta normal modus i helgen*.

Weekender-ikon fra et kontrollpanel

Weekender

Spaet vil være i økonomimodus fra mandag til fredag, og vil kjøre normalt i helgen*.