Arctic Spas håndbøker

ONSPA® BRUKERHÅNDBOK

118. Sett opp nytt spa

Sett opp nytt spa

 

3 – Har du lastet ned appen til enheten din?

Påloggingsside for en arktisk spa-app

4 – Velg Setup a New Spa i nedre høyre hjørne av skjermen.

Påloggingsside for en arktisk spa-app som viser å trykke på et velg oppsett av en ny spa-knapp

5 – Merk: Hvis spaet er et 2020-rom, kan det ha kommet uten det oppdaterte overlegget, i så fall er svaret her fortsatt 'JA'.

Den arktiske spa-appen med et spørsmål Hvilket spa har du