Arctic Spas håndbøker

A01 – Brukerhåndbok

12. Elektriske instruksjoner

Instruksjoner for elektrisk installasjon

ARCTIC SPAS® MÅ KOBLES I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE GJELDENDE LOKALE ELEKTRISKE KODE. ALT ELEKTRISK ARBEID BØR UTFØRES AV EN ERFAREN, LISENSERT ELEKTRIKKER OG GODKJENT AV EN LOKAL BYGNINGSMYNDIGHET.

 

Elektriske spesifikasjoner

Den elektriske forsyningen må tilfredsstille kravene til spaet som markert på sertifiseringsetiketten som er plassert ved siden av spakontrolleren (pakken). Hvis karakterene ikke er lesbare eller ikke kan finnes, vennligst kontakt fabrikken for å få hjelp. – IKKE GJTT!

ADVARSEL: Fjerning eller forbikjøring av en GFCI/RCD-bryter vil resultere i et usikkert spa og vil ugyldiggjøre spaens garanti.

VIKTIG: Ditt Arctic Spa er nøye konstruert for å gi maksimal sikkerhet mot elektrisk støt. Husk at å koble massasjebadet til en feil kablet krets vil oppheve mange av sikkerhetsfunksjonene.

FARE!

Sjokkfare.
IKKE FORTSETT if du er ikke en lisensiert elektriker. Dette diagrammet er for kun referanse!