Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

CLASSIC-SERIEN

48. Audio (lyd), vedlikehold, vedlikeholdspåminnelser og standby

Audio (lyd), vedlikehold, vedlikeholdspåminnelser og standby

Kontrollpanel som viser audio-menyen med valgte kildeinnstillinger

Audio

Avsnittet om audio i innstillingsmenyen på in.stream gir deg anledning til å frakoble, eller koble fra paringen Bluetooth-aktivert enhet når du bruker in.stream. in.stream 2 – i menyinnstillingene kan du velge lydkilde, det er et valg for å koble fra Bluetooth, på-/av-bryter og en lydkontroll på fader, balanse og subwoofer.

Kontrollpanel som viser vedlikeholdsmenyen med påminnelser og valg for standby

Vedlikehold

Fra siden med innstillinger får du tilgang til vedlikeholdsmenyen, der har du følgende valg:

  • Vedlikeholdspåminnelser
  • Standby

Bruk opp- og ned-knappene for å gjøre et valg, og lysknappen for å bekrefte.

Kontrollpanelet viser menyen med påminnelser, her med valget: rense filter

Vedlikeholdspåminnelser

Tastaturet på In.k500 vil gi påminnelser om vedlikehold som må gjøres på massasjebadet, som rensing eller rengjøring av filteret. Hver oppgave har en egen varighet basert på normalt bruk. Med vedlikeholdspåminnelsene kan du få bekreftet hvor mye tid som gjenstår før vedlikeholdet må utføres, i tillegg kan du nullstille telleverket når en oppgave er fullført. Bruk opp- og ned-knappene for å bevege deg gjennom listen. Du kan nullstille en oppgave med å trykke på lysknappen og bekrefte når spørsmålet dukker opp. Oppgaven nullstilles etter du har bekreftet.

Kontrollpanelet viser vedlikeholdsmenyen med valgmuligheten standby

Standby

Med standby-modusen kan du utføre service på massasjebadet. Pumpene stopper i 30 minutter og starter automatisk når tiden utløper. Når standby har blitt aktivert vises en melding som bekrefter at pumpene har stoppet. Den vanlige spa-siden returnerer når vedlikeholdet er utført.

Trykk knapp 2 for å gå ut av standby og starte massasjebadet på nytt.