Software

  1. Du må pakke ut eller dekomprimere filen.
  2. Sett den vedlagte filen på en USB-pinne. (Sørg for at den er på hovedsiden, ikke i en undermappe i pinnen).
  3. Plugg USB-pinnen inn i prosessorkortet på spa-pakken.
  4. Grønt og gult lys vil begynne å blinke
  5. Vent til det gule lyset slukker og blir grønt (det tar ca. 40 sekunder).
  6. Koble fra USB-pinnen og resirkuler strømmen.
  7. Grønt og gult lys vil blinke igjen og spaet vil starte opp med den nye programvaren.

Slik legger du en fil på en usb-pinne:

Det er en video som følger trinnene ovenfor tilgjengelig her:

*Hvis de ikke begynner å blinke, prøv å slå av strømmen til massasjebadet og deretter på igjen med USB-nøkkelen på plass.